Εξώφυλλα Προγραμμάτων

Systran

DestinAtor 7

Αυτόματος Πολυτονιστής

MLS DestinAtor

Η τάξη μου Α-Β Δημοτικού

Η τάξη μου Γ Δημοτικού

Η τάξη μου Δ Δημοτικού

Η τάξη μου Ε Δημοτικού

Η τάξη μου ΣΤ Δημοτικού

Interactive Dictionary

Μεταφραστικό λεξικό

Λογογράφος

Magenta Λεξικό Αρχαία-Νέα Ελληνικά

Magenta Λεξικό Γερμανικά-Ελληνικά

Magenta Λεξικό Αγγλικά-Ελληνικά

Magenta Λεξικό Ιταλικά-Ελληνικά

Ο κύριος χαρούμενος

Παγκόσμια Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια

MLS Talk and Write

Systran 6

Adobe Acrobat X Pro

Kraft Coloro Visualizer 4.1

Νομικός Λογογράφος

Kaspersky 2012

Panda Internet Security for Netbooks 2012

Panda Global Protection 2012

Panda Antivirus pro 2012

Turbo-x Internet security v2.0

Magix

Nero 11 Ελληνικό

Office 2010

Turbo-x Internet security