ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Covers Προγραμμάτων

 

 

 

Systran

 

 

 

DestinAtor 7

 

 

Αυτόματος Πολυτονιστής

 

  

MLS DestinAtor

 

 

 

Η τάξη μου Α-Β Δημοτικού

 

 

 

Η τάξη μου Γ Δημοτικού

 

 

Η τάξη μου Δ Δημοτικού

 

 

Η τάξη μου Ε Δημοτικού

 

 

Η τάξη μου Στ Δημοτικού

 

 

Interactive Dictionary

 

 

 

Μεταφραστικό λεξικό

 

 

 

Λογογράφος

 

 

 

 

Magenta Λεξικό Αρχαία-Νέα Ελληνικά

 

 

 

Magenta Λεξικό Γερμανικά-Ελληνικά

 

 

 

Magenta Λεξικό Αγγλικά-Ελληνικά

 

 

 

 

Magenta Λεξικό Ιταλικά-Ελληνικά

 

 

 

Ο κύριος χαρούμενος

 

 

 

 

Παγκόσμια Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια

 

 

 

MLS Talk and Write

 

 

 

Systran 6

 

 

 

 

Adobe Acrobat X Pro

 

 

 

 

Kraft Coloro Visualizer 4.1

 

 

 

Νομικός Λογογράφος

 

 

 

 

Kaspersky 2012

 

 

 

 

 

 

 

Panda Internet Security for Netbooks 2012

 

 

Panda Global Protection 2012

 

 

 

 

 

Panda Antivirus pro 2012

 

 

Turbo-x Internet security v2.0

 

 

Magix

 

 

 

 

Nero 11 Ελληνικό

 

  

 

 

Office 2010

 

 

 

 

Turbo-x Internet security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προγράμματα που περιέχονται  στην ιστοσελίδα www.greeksoft.gr  είναι όλα ή freeware ή shareware ή demo εκδόσεις ελληνικού λογισμικού και νομικά υπεύθυνοι για τα πνευματικά δικαιώματα είναι η Αoutsweb.

Για τυχόν απορίες, διευκρινήσεις ή διαμαρτυρίες επικοινωνήστε μαζί μας.